Direcţia de Asistenţă Socială Voluntari este instituția publică specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Local al orașului Voluntari, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum şi altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

Direcția de Asistență Socială Voluntari este furnizor public de servicii sociale – acreditat prin Certificatul de Acreditare seria AF nr. 005429, eliberat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Ultimele noutati