Alocație de stat

Acte necesare alocație de stat

  • fotocopii acte de identitate părinți + originalele
  • fotocopie + original certificat de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul
  • fotocopie certificat de căsătorie + original
  • cerere tip anexa 1
  • declarație tip pentru părinții care nu sunt căsătoriți
  • dosar cu șină
  • extras de cont de la una dintre băncile: BRD, Transilvania, ProCredit Bank, Alpha Bank, CEC (doar cont de card), BCR, ING, Credit Europe Bank, First Bank, Raiffeisen Bank.
  • orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.