Indemnizație creștere copil

Acte necesare indemnizație creștere copil

  • dosar cu șină
  • fotocopie C.I mamă
  • fotocopie C.I tată
  • fotocopie certificat de naștere copil + originalul
  • fotocopie certificat de căsătorie
  • adeverință medic de familie (cu mențiunea dacă a beneficiat sau nu de concediu medical de maternitate +perioada)
  • decizie de suspendare, fotocopie cerere către angajator, după caz încetare contract de muncă
  • adeverință tip anexa 2/HG449/2016 (completată de angajator) din care să rezulte că persoana a realizat venituri cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni anterior nașterii copilului, ori alte acte care dovedesc că persoana s-a aflat în vreuna din situațiile care îi conferă dreptul la indemnizație- de ex: șomaj, ICC, etc.
  • extras de cont de la una dintre băncile: BRD, Transilvania, ProCredit Bank, Alpha Bank, CEC (doar cont de card), BCR, ING, Credit Europe Bank, First Bank, Raiffeisen Bank.