LEGISLAȚIE ASISTENȚĂ SOCIALĂ GENERALĂ

 • Lege nr. 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Lege nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

LEGISLAȚIE PRIVIND AJUTORUL SOCIAL ȘI CAZURILE DE URGENȚĂ

 • OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgență, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Lege nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

LEGISLAȚIE PRIVIND PROTECȚIA FAMILIEI ȘI A COPILULUI

 • Lege nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Lege nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Lege nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
 • HG nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor , actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Lege nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Lege nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Lege nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

LEGISLAȚIE PRIVIND PROTECȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP

 • Lege nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Lege nr. 487/2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

LEGISLAȚIE PRIVIND PROTECȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE

 • Lege nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Lege nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Lege nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

LEGISLAȚIE PRIVIND PROTECȚIA VICTIMELOR VIOLENȚEI

 • Ordin nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Lege nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Lege nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, actualizată cu modificările și completările ulterioare;