Stimulent de inserție

Acte necesare stimulent de inserție

  • dosar cu șină
  • fotocopii acte de identitate părinți + originalele
  • fotocopie + original certificat de naștere al copilului
  • fotocopie certificat de căsătorie + original
  • cerere tip
  • dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate (adeverințe, decizii de impunere ANAF, etc)
  • în cazul în care solicitantul este tatăl copilului, se solicită adeverință de la medicul de familie al mamei  (cu mențiunea dacă a beneficiat sau nu de concediu medical de maternitate)
  • orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate
  • extras de cont de la una dintre băncile: BRD, Transilvania, ProCredit Bank, Alpha Bank, CEC (doar cont de card), BCR, ING, Credit Europe Bank, First Bank, Raiffeisen Bank.