Ajutor pentru incalzirea locuintei pentru consumatorul vulnerabil

 

📌Ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece  (01.11.2022-31.03.2023) se adresează familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure. Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

📌Cine depune cererea:

titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este:

 • proprietarul locuinţei;
 • persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere sau cu rezerva dreptului de abitație/uzufruct;
 • titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune;
 • alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
 • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

 📌Acte necesare pentru depunerea dosarelor:

⚠️Subvenţie încălzirea locuinţei cu lemne şi cărbuni

-Cerere si declarație pe proprie răspundere (viză fond funciar, viză taxe și impozite);

-C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

-Certificate naştere pentru copiii sub 14 ani;

-Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;

-Act proprietate / contract închiriere / comodat;

-Talon autoturism/motocicletă;

-Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizație

-Adeverința instituție de învățământ în cazul burselor pentru elevi și studenți, cu excepția burselor de studiu, sociale și ,,Bani de liceu’’

-Dosar cu şină.

⚠️ Subvenţie încălzirea locuinţei cu gaze naturale

-Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză fond funciar, viză taxe și impozite);

-C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

-Certificate naştere pentru copiii sub 14 ani;

-Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;

-Act proprietate / contract închiriere / comodat;

-Talon autoturism/motocicletă;

-Adeverință de venit (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ -indemnizație/subvenție APIA, etc;

-Adeverință instituție de învățământ în cazul burselor pentru elevi și studenți, cu excepția burselor de studiu, sociale și ,,Bani de liceu’’

-Factură gaze (luna anterioară);

-Dosar cu şină.

⚠️ Subvenţie încălzirea locuinţei cu energie electrică

-Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză fond funciar, viză taxe și impozite);

-C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

-Certificate naştere pentru copiii sub 14 ani;

-Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorț etc.;

-Act proprietate / contract închiriere / comodat;

-Talon autoturism/motocicletă;

-Adeverința de venit (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ -indemnizație/subvenție APIA, etc;

-Adeverință instituție de învățământ în cazul burselor pentru elevi și studenți,

cu excepția burselor de studiu, sociale și ,,Bani de liceu’’

-Factură energie electrică (luna anterioară);

-Extras de cont (pentru toate conturile deținute)

-Dosar cu şină.

📌LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

Bunuri imobile

1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile

 1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
 4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”
 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale şi/sau păsări

 1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ : Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

🔜 Cererile și declarațiile pe propria răspundere vor fi depuse la sediul Direcției de Asistență Socială Voluntari.

⚠️ Pentru solicitanții care îndeplinesc condițiile de acordare a ajutoarelor de încălzire, pe parcursul sezonului rece,  acestea se vor acorda astfel:

📌  începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

📌 începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;