Calendar reînscriere/înscriere

Dosarele de reînscriere/înscriere se depun la sediile creșelor în perioada 28.06.2021 – 02.07.2021, respectiv 12.07.2021 – 16.07.2021, de luni până vineri, în intervalele orare 09:00 – 11:30, 13:00- 16:00.

  • Creșa Prichindel 1 – Str. Neajlov, nr. 56, orașul Voluntari, județul Ilfov.
  • Creșa Prichindel 2 – Bd. Dunării, nr. 71, orașul Voluntari, județul Ilfov.
  • Creșa Prichindel 3 – Str. Erou Șerban Ion, nr. 1, orașul Voluntari, județul Ilfov.

I. Actele necesare pentru dosarul de reînscriere în creșe:

a) Dosar plic – declarație cu actele cuprinse în dosar (opis);
b) Fișa de reînscriere tip (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei);
c) Copie după cartea de identitate a ambilor părinți/reprezentanți legali/ părintelui, în cazul familiei monoparentale;
d) Copie după certificatul de naștere al copilului;
e) Adeverință tip de serviciu pentru ambii părinți/ părinte, în cazul familiei monoparentale (cu precizarea valabilității contractului de muncă)/ Adeverință de elev/student/masterand/doctorand la zi/ Decizia anuală de impunere pentru PFA/ Adeverință de șomaj – acolo unde este cazul;
f) Copie după decizia de acordare a indemnizației pentru creștere copil (în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu pentru îngrijire copil) sau adeverință cu fișa plătitor pentru indemnizație creștere copil, eliberată de Agenția de plăți și inspecție socială, după caz;
g) Act proprietate/Contract de închiriere valabil minim doi ani, cu o vechime de minim 1 an înaintea depunerii dosarului, pentru cei care locuiesc cu chirie pe raza orașului Voluntari declarat la organele fiscale teritoriale, după caz;
h) Contract valabil la utilități: salubritate, apă și canal pentru locuința de pe raza orașului Voluntari, după caz;
i) Certificat căsătorie/divorţ copie (hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă/ certificat de divorț notarial), după caz;
j) Certificat fiscal care să ateste că părinții/ părintele, în cazul familiei monoparentale/ reprezentanții legali ai beneficiarilor nu figurează cu datorii restante la bugetul local (inclusiv amenzi) la ultimul termen de plată al anului în curs.
k) Certificat fiscal care să ateste că părinții/ părintele, în cazul familiei monoparentale/ reprezentanții legali ai beneficiarilor nu figurează cu datorii restante la bugetul local (inclusiv amenzi) la ultimul termen de plată al anului în curs;

II. Actele necesare pentru dosarul de înscriere în creșe:

a) Dosar plic – declarație cu actele cuprinse în dosar (opis);
b) Fișa de înscriere tip (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei);
c) Copie după certificatul de naștere al copilului;
d) Copie după cartea de identitate a ambilor părinți/reprezentanți legali/ părintelui, în cazul familiei monoparentale;
e) Act proprietate/Contract de închiriere valabil minim doi ani, cu o vechime de minim 1 an înaintea depunerii dosarului, pentru cei care locuiesc cu chirie pe raza orașului Voluntari declarat la organele fiscale teritoriale, după caz;
f) Contract valabil la utilități: salubritate, apă și canal pentru locuința/proprietatea de pe raza orașului Voluntari, după caz;
g) Adeverință tip de serviciu pentru ambii părinți/părinte, în cazul familiei monoparentale (cu precizarea valabilității contractului de muncă) sau adeverință de elev/student/masterand/doctorand la zi, sau decizia anuală de impunere pentru PFA sau adeverință de șomaj – acolo unde este cazul;
h) Copie după decizia de acordare a indemnizației pentru creștere copil (în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu pentru îngrijire copil) sau adeverință cu fișa plătitor pentru indemnizație creștere copil, eliberată de Agenția de plăți și inspecție socială, după caz;
i) După caz, certificatele de naştere ale fraţilor minori şi după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei;
j) Certificat căsătorie/divorţ copie (hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă/ certificat de divorț notarial), după caz;
k) Alte acte doveditoare pentru a putea beneficia de punctajul alocat fiecărui criteriu de departajare.

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la numărul de telefon 0756 115 083.